kraški svet, kraški ljudje, kraški teran – kraška ljubezen